Miljøfyrtårn

Vi i Gastronaut AS tar miljøansvar og er nå blitt en godkjent Miljøfyrtårn bedrift.

Som Miljøfyrtårn må man dokumentere sin miljøinnsats og vise at man tar samfunnsansvar. Dette innebærer at det må jobbes systematisk med miljøtiltak i hverdagen. Kravene som må innfris er bransjetilpasset og disse går like mye på krav til arbeidsmiljø som til hvordan man påvirker ytre miljø.

 

Vår målsetting er å bli en GRØNNERE BEDRIFT

 

Vi skal jobbe aktivt med å sikre en mest mulig miljøvennlig fremstilling og leveranse av alle sine tjenester.

 

For å nå våre mål, skal vi i tiden fremover ha fokus på:

  • å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten.
  • å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
  • å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
  • å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
  • å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

Vi gleder oss over å ha mottatt diplomet fra Stiftelsen Miljøfyrtårn og oppfordrer alle bedrifter til å sertifisere seg og vise samfunnsansvar!